вторник, 18 ноември 2014 г.

Dirty Dike and Sammy B-Side Interview 16.11.2014 5am @Bar Jazzmatazz Urbancult Hip-Hop After


Dirty Dike (заедно с DJ Sammy B-Side) говори в спонтанно интервю от подлеза до Bar Jazzmatazz за кулинарните си предпочитания, срещата си с Ocean Wisdom, мафията в Кеймбридж, Coca Cola, Tesco, Nike, Adidas и Puma, Jam Baxter, Dabbla, Fliptrix, BVA, Еднокракото джудже, което ни е е**ло (кой, нас?!?) в няколко пози през 96-та, данъците, правителството, татуировките, Бар Jazzmatazz и Ивона.

***

Dirty Dike (together with DJ Sammy B-Side) speaks in a spontaneous interview from Bar Jazzmatazz's underpass about his culinary preferences, how he meet Ocean Wisdom, The Mafia in Cambridge, Coca Cola, Tesco, Nike, Adidas, Puma, Jam Baxter, Dabbla, Fliptrix, BVA, The One Legged Midget that used to bang you (who, us?!?) in several poses back then in 1996, State Taxes, Government, Tattoos, Bar Jazzmatazz and Ivona.

***

Dirty Dike: "Massive Love for every shit human! Young Girls, don't do ketamine! Don't have sex with mans, double your age. YOU GOT THIS EXCLUSIVE!"

Оригинала чуй в Mixcloud

!!! svine.comPLEX !!

Няма коментари:

Публикуване на коментар